Menu

Content

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ Α.Β.Ε.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ.Μέτοχοι της Ανώνυμη Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ Α.Β.Ε.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην έδρα της, στην Παλλήνη Αττικής, οδός Δωδώνης αρ. 31, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

 

1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμός κλπ) της χρήσης 2013 μετά των επί αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση των Εκθέσεων (πιστοποιητικών) του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. α) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και β) Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.

6. Εξαίρεση από τις απαγορεύσεις του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20.

7. Έγκριση συμβάσεων με ιδρυτές, μέλη Δ.Σ. και λοιπά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

8. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των κ.κ. Μετόχων.

 

Παλλήνη, 30 Απριλίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.