Menu

Content

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Πέµπτη 30 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΕΕ», Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 83402602000  σε ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας και µετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΕΕ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 πµ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού Δωδώνης, αρ.31, µε τα εξής θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων, εταιρικών και ενοποιηµένων, οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015-31.12.2015) µε τις σχετικές εκθέσεις  του Διοικητικού Συµβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.  

2. Απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 2015.  

3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωµατικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιηµένων, οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και καθορισµός της αµοιβής τους.  

4. Έγκριση αµοιβών που καταβλήθηκαν σε µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2015 και προέγκριση των αµοιβών των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση 2016, σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.  

5. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.  

6. Έγκριση σύναψης συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920.  

7. Υιοθέτηση µέτρων, ώστε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας να µην υπολείπεται του ½ του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 47 του Ν. 2190/1920  

8. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ.Μέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύµφωνα µε το Καταστατικό και το Νόµο να καταθέσουν τις µετοχές τους στο ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία ή σε Τράπεζα της αλλοδαπής και να προσκοµίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε (5) ηµέρες προ της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία.

 

Παλλήνη, 7  Ιουνίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.